menu alle værdier
læs mere

Vindere af #Klassenskanon

Elevernes digte, blogs og videoer vinder skolekonkurrencen #Klassenskanon

7.b fra Rønde Skole, 8.c fra Hedensted Skole og 10. klasse fra Riberhus Privatskole vinder konkurrencen #klassenskanon. Konkurrencens formål var med udgangspunkt i Danmarkskanonen at eleverne reflektererede over og argumenterede for, hvilke værdier de ønsker at tage med ind i fremtidens samfund. Kulturminister Mette Bock, Bertel Haarder og undervisningsministeren overrakte præmier til eleverne.

Landets skoleklasser deltog i efteråret i konkurrencen ved at debattere og tage stilling til deres egne kanonværdier. Herefter behandlede en ungejury de indsendte klassekanoner. Juryen tillagde det særligt vægt, at de tre vinderklasser havde arbejdet kreativt, fagligt og refleksivt med værdierne fra Damarkskanonen. De tre klasser har benyttet et bredt spektrum af formater og platforme – lige fra digte til videoer og blogs.

”I skolen lærer man at læse og regne. Men det er mindst ligeså vigtigt, at den enkelte elev stifter bekendtskab med de helt centrale værdier, som vores demokratisk samfund er bygget på. Frihed, frisind, tolerance osv. At det sker hver dag ude i klasseværelserne er vinderne alle et godt eksempel på,” sagde undervisningsminister Merete Riisager.

Vinderklassernes præmie er ”Suset på Sprogø” – en oplevelses- og debatdag på Sprogø. Dagen bliver arrangeret og gennemført af elever og lærere fra Ryslinge Højskole.

Kulturminister Mette Bock, Undervisningsminister Merete Riisager overrakte sammen med folketingsmedlem Bertel Haarder  præmier til elever og lærere fra de tre vindende klasser ved en præmieoverrækkelse i Undervisningsministeriet  den 13. december kl. 10.

 

Fakta om konkurrencen

Konkurrencebeskrivelse for #Klassenskanon:
#klassenskanon inviterede landets skoleklasser til at sætte en kanon sammen af de værdier, der er vigtigst for klassen. #Klassenskanon kunne enten sættes sammen af de udvalgte 20 værdier fra Danmarkskanonen, eller klasserne kunne tilføje nye værdier. En ungejury bedømte de indkomne #klassenskanon’er og fandt tre vinderklasser som blev kåret af undervisningsminister Merete Riisager, kulturminister Mette Bock og ’kanonens far’ tidl. kulturminister Bertel Haarder .Kulturministeriet og Undervisningsministeriet har sammen udviklet et undervisningsmateriale, som er målrettet samfundsfag i grundskolens udskoling, de gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser. I materialet er der forslag til øvelser, som kunne inspirere klassens arbejde med #klassenskanon. Det var dog ikke en forudsætning, at klassen bruger undervisningsmaterialet, for at deltage i konkurrencen.Ungejuryen i #klassenskanon bestod af medlemmer fra Danske Skolelever (DSE), Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO), Landssammenslutningen af Handelsskolelever (LH) og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).Juryens bedømmelseskriterierJuryen bedømte de indsendte forslag og indstille vinderne på baggrund af følgende kriterier:

 • At #klassenskanon lever op til konkurrencens kriterier
 • At #klassenskanon er klart formidlet
 • At #klassenskanon udtrykker kreativitet, krøllede hjerner og idéer
 • At klassen har arbejdet med kanonen både i klasselokalet og ude i felten

Kriterierne for at deltage var:

Kriterierne for at deltage i #klassenskanon var:

 •   Klassen skulle tilmelde sig til konkurrencen ved at sende en mail til danmarkskanon@kum.dk senest den 15. september 2017
 • #klassenskanon kunne laves som en podcast, en blog, en fotocollage, en reportage, et eventyr, et tv-program, et maleri eller en video. Kun fantasien sætter grænser
 • #klassenskanon skal udgøre et samlet forslag og indsendes digitalt på danmarkskanon@kum.dk.
 • #klassenskanon skulle vedlægges en tekst (max 2400 tegn inkl. mellemrum), der beskrev, hvordan klassen sammensatte værdierne og valgte at formidle kanon
 • Hele klassen skulle have deltaget i processen, og I skal sammen udvælge og argumentere for, hvorfor netop de værdier er vigtige for jer
 • #klassenskanon skulle tage udgangspunkt i de 20 officielle værdier, som udgør og er præsenteret på Danmarkskanon.dk
 • Eventuelt nye værdier i jeres #klassenskanon skulle leve op til de tre kriterier for udvælgelsen af de officielle værdier:
  • Forslaget skal kunne betegnes som immateriel kultur; f.eks. en historisk begivenhed, en tradition, en bevægelse eller en værdi
  • Forslaget skal kunne begrundes historisk og have betydning for mange mennesker i Danmark
  • Forslaget skal have nutidig og fremtidig relevans for befolkningen i Danmark