menu alle værdier
læs mere

Konkurrence

Deltag i konkurrencen #klassenskanon og vind en kulturoplevelse for hele klassen!

Med konkurrencen #klassenskanon rykker Danmarkskanonen ud på skolerne. Eleverne får mulighed for at debattere danske værdier og komme med deres perspektiv på, hvilke værdier fra kanonen, der har relevans for dem i deres hverdag.
#klassenskanon inviterer landets skoleklasser til at sætte en kanon sammen af de værdier, der er vigtigst for klassen. #Klassenskanon kan enten sættes sammen af de udvalgte 20 værdier fra Danmarkskanonen, eller klasserne kan tilføje nye værdier. En ungejury bedømmer de indkomne #klassenskanon’er og finder tre vinderklasser, som bliver kåret medio december 2017 af undervisningsminister Merete Riisager, kulturminister Mette Bock og ’kanonens far’ tidl. kulturminister Bertel Haarder .

Kulturministeriet og undervisningsministeriet har sammen udviklet et undervisningsmateriale, som er målrettet samfundsfag i grundskolens udskoling, de gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser. I undervisningsmaterialet er der forslag til øvelser, som kan inspirere klassens arbejde med #klassenskanon. Det er dog ikke en forudsætning, at klassen bruger undervisningsmaterialet, for at deltage i konkurrencen.

Kriterier for at deltage

Kriterierne for at deltage i #klassenskanon:

 •   Klassen skal tilmelde sig til konkurrencen ved at sende en mail til danmarkskanon@kum.dk senest den 15. september 2017
 • #klassenskanon kan laves som en podcast, en blog, en fotocollage, en reportage, et eventyr, et tv-program, et maleri eller en video. Kun fantasien sætter grænser!
 • #klassenskanon skal vedlægges en tekst (max 2400 tegn inkl. mellemrum), der beskriver, hvordan I som klasse har sammensat jeres værdier og valgt at formidle jeres kanon
 • Hele klassen skal have deltaget i processen, og I skal sammen udvælge og argumentere for, hvorfor netop de værdier er vigtige for jer
 • #klassenskanon skal tage udgangspunkt i de 20 officielle værdier, som udgør og er præsenteret på Danmarkskanon.dk
 • Eventuelt nye værdier i jeres #klassenskanon skal leve op til de tre kriterier for udvælgelsen af de officielle værdier:
  • Forslaget skal kunne betegnes som immateriel kultur; f.eks. en historisk begivenhed, en tradition, en bevægelse eller en værdi
  • Forslaget skal kunne begrundes historisk og have betydning for mange mennesker i Danmark
  • Forslaget skal have nutidig og fremtidig relevans for befolkningen i Danmark

Senest 1. november 2017 skal I sende jeres #klassenskanon til danmarkskanon@kum.dk – husk at opgiv klasse, skole og kommune, samt kontaktoplysninger på en lærer.

Juryens bedømmelseskriterier

Juryen vil bedømme de indsendte forslag og indstille vinderne på baggrund af følgende kriterier:

 • At #klassenskanon lever op til konkurrencens kriterier
 • At #klassenskanon er klart formidlet
 • At #klassenskanon udtrykker kreativitet, krøllede hjerner og idéer
 • At klassen har arbejdet med kanonen både i klasselokalet og ude i felten