Om Danmarkskanonen

Hvad er en Danmarkskanon?
Kulturministeren har sat gang i arbejdet med en ny Danmarkskanon – et dannelsesprojekt, som skal bevidstgøre om de historiske og kulturelle samfundsværdier, traditioner og begivenheder, som i særlig grad har formet samfundet og befolkningen i Danmark.

Hvorfor skal vi have en Danmarkskanon?
Det overordnede formål med Danmarkskanonen er oplysende og engagerende; at vi med kanonprocessen opnår en større kulturel bevidsthed om vores kulturarv. Dét, vi er rundet af, og de værdimønstre og traditioner, vi enten bevidst eller ubevidst optager, opdrager vores børn efter og tror på. Det er traditioner som for eksempel højskolebevægelsen, vores festivalkultur, sangtraditioner og vores tillidskultur.

Bedre forståelse og integration
En sådan bevidsthed kan på sigt skabe mere dannelse, selvforståelse og sammenhold – og bedre grobund for integration af – også nydanske borgere. Kulturministeren ønsker også, at kanonprocessen kan resultere i materiale/indhold, som kan inspirere undervisningen i skoler, gymnasier og højskoler, indfødsretsprøven og evt. UNESCOs liste over immateriel kulturarv.

Formålet med kanonen er også at gøre det mere tydeligt, hvad der skaber vores nationale identitet og sammenhængskraft, at give os alle en bedre selvforståelse og dannelse og et bedre sammenhold samt gøre os til et folk med øget kulturel bevidsthed og fælles kulturelle erfaringer.

I et opslag på Facebook skrev kulturminister Bertel Haarder d. 27. december 2015 om sit kanoninitiativ:

”En Danmarkskanon er et dannelsesprojekt om den historie og kultur, der har formet vores samfund. Den skal skabe debat og bevidsthed om vore værdier, ikke fordi vi er bedre end andre, men fordi vi skal kende os selv og vore forudsætninger. Det aktualiseres af flygtningestrømmen og globaliseringen. Som forfatteren Jens Christian Grøndahl skrev i går i Politiken, bør de, der vil være danskere eller europæere, ’have meget klarere besked om, hvad det indebærer, og hvad der er uforeneligt med livet her’. Altså: Vi skal være mere tydelige, når det gælder vore værdier og det, ’der er uforeneligt med livet her’. Vi skal ikke trække os tilbage, blot fordi der kommer nogle med en anden ballast. Det gælder også den kristne kultur. De fleste muslimer lader gladeligt deres børn gå til kristendomsundervisning, julegudstjeneste og salmesang. De har intet imod, at Danmark er et kristent land. Det er ateisterne, de ikke forstår!”

”Eksempler på, hvad der kan indgå i en Danmarkskanon er: ’tillidskulturen’, som gør os til verdens mindst korrupte samfund, ’frihed og folkestyre’, som jeg fik indskrevet i både friskole- og folkeskoleloven, ’højskolekulturen’, ’andelsbevægelsen’, ’arbejderbevægelsen’, ’kvindebevægelsen’ o.m.m.”

(Kilde: facebook.com/BertelHaarder/ d. 27. december 2015 kl. 20:20, København)

Besøg Bertel Haarders profil på Facebook

Sådan foregik processen
Siden Juni i år, har befolkningen budt ind med forslag til, hvad der skal med i Danmarkskanonen. Indsamlingen af forslag til Danmarkskanon sluttede 1. nov. 2016. Vi har modtaget 2.425 forslag fra både privatpersoner, folkeskoleklasser, politikere, erhvervsklubber, kulturpersonligheder og interesseorganisationer – du kan se alle forslagene her. Der er udpeget seks faglige kuratorer, som har motiveret de mange forslag og sorteret dem i 20 overordnede samfundsværdier, der er sat til afstemning fra den 15.-22. november. Du kan læse de de 20 motivationer og stemme på dine favoritter her.

Kriterier for forslag
Inden du stiller dit forslag, skal du forholde dig til nogle kriterier, som vi har stillet op for det, skal med i kanonen.
For at et forslag kan komme i betragtning til Danmarkskanonen, skal følgende tre kriterier være opfyldt:

  1. Forslaget skal kunne betegnes som immateriel kultur; f.eks. en historisk begivenhed, en tradition, en bevægelse eller en værdi.
  2. Forslaget skal kunne begrundes historisk og have betydning for mange mennesker i Danmark.
  3. Forslaget skal have nutidig og fremtidig relevans for befolkningen i Danmark.

Kampagnens øvrige aktiviteter
Kampagnen indeholder på nuværende tidspunkt følgende aktiviteter:

  • www.danmarkskanon.dk – et digitalt univers, hvor folk kan bidrage med forslag til kanonen og dele deres oplevelser om dansk kultur med hinanden.
  • En række debataktiviteter i hele landet “Kanontræf”– herunder aktiviteter på Folkemødet på Bornholm, Kulturmødet på Mors, Ungdommens Folkemøde i Søndermarken m.m. se arrangementskalenderen
  • En række debatskabende og oplysende produktioner om kanonens temaer – til tv, radio og sociale medier
  • Et digitalt “debatkit” som en hjælp til selv at holde debatarrangementer. Download det her

Se i kalenderen, hvor du kan diskutere Danmarkskanon, og hvornår

Projektgruppen hører meget gerne fra dig, hvis du har lyst til at være vært for et debatarrangement eller ønsker et samarbejde om Danmarkskanonen. Kontakt os