3 kriterier for forslag

Kriterier for forslag til Danmarkskanonen

Inden danskerne stillede deres forslag, skulle de forholde sig til nogle kriterier, som vi havde opstillet op for, hvad der skal med i kanonen.
For at et forslag kunne komme i betragtning til Danmarkskanonen, skulle følgende tre kriterier være opfyldt:

  1. Forslaget skal kunne betegnes som immateriel kultur; f.eks. en historisk begivenhed, en tradition, en bevægelse eller en værdi.
  2. Forslaget skal kunne begrundes historisk og have betydning for mange mennesker i Danmark.
  3. Forslaget skal have nutidig og fremtidig relevans for befolkningen i Danmark.

Sådan indsendte man forslag
Alle kunne byde ind med forslag til, hvad der skulle med i Danmarkskanonen – man har kunne stille forslag her på hjemmesiden eller på vores Facebookside og via vores Facebook-add on
Instagram og Twitter ved brug af hashtagget #DKkanon