Regler for brug

Vilkår for at deltage og sende forslag 

Her kan du læse om regler og betingelser, der er for at komme med forslag til, hvad der skal med i Danmarkskanonen.

Når du bidrager til Danmarkskanonen, skal du oplyse dit navn. Vi forbeholder os ret til at slette indlæg fra anonyme bidragsydere.

Du må ikke skrive forslag, der indeholder hadefulde, truende eller vulgære udtryk, ingen nedsættende bemærkninger om køn, religion eller race, ingen ureflekteret galde eller mangel på almindelig respekt for andre mennesker.

Billede og videobidrag

Kriteriet for at bidrage med billeder og videoer på Danmarkskanon.dk er, at billederne elle videoerne er relevante for forslaget og kan bruges konstruktivt til at perspektivere forslaget til Danmarkskanonen.

Forslaget må ikke indeholde ophavsretsbeskyttet materiale. Forslaget må ikke indeholde kommercielle reklamebudskaber eller andre forsøg på egentlig markedsføring.
Du er ansvarlig for indholdet af dine bidrag/forslag. Du er ansvarlig for, at dit bidrag ikke krænker andre, er injurierende, racistisk, på anden måde strafbart eller bryder andres rettigheder, eller er pornografisk.

Redaktionen overvåger løbende, at retningslinjerne overholdes, og indhold, der ikke overholder retningslinjerne, vil blive slettet. Desuden forbeholder redaktionen sig retten til at fjerne bidrag, som er usaglige, fejlagtige eller stødende eller på anden måde vurderes som uegnede på sitet.

Rettigheder til billeder

Når du publicerer billeder på sitet, gør du det under creative commons-licensen ”Del på samme vilkår (ShareAlike) (by-sa)”. Denne licens tillader, at andre bearbejder, herunder ændrer og tilpasser, dit værk, herunder også med kommercielt sigte, så længe de krediterer dig og licenserer det nye værk under tilsvarende vilkår. Ethvert nyt værk, der bygger på dit, bærer samme licens, hvorfor enhver bearbejdelse også vil tillade kommerciel brug. Du kan læse mere om licensen på Creative Commons.

Rettigheder til andre bidrag

For alle øvrige bidrag fra brugere gælder, at man for det givne bidrag overdrager samtlige

brugsrettigheder til Kulturministeriet. Herunder retten til at fremstille eksemplarer af bidragene og

retten til at gøre bidragene tilgængelige for almenheden. Retten til at gøre bidragene tilgængelige for almenheden omfatter blandt andet:

  • offentliggørelse på Danmarkskanon.dk
  • offentliggørelse i andre af Kulturministeriets løsninger og publikationer
  • offentliggørelse på mobile platforme og applikationer
  • offentliggørelse i løsninger og publikationer hos samarbejdspartnere, fx gennem widgets eller indholdssamarbejder
  • at bidragsyderne beholder rettighederne til egne bidrag og også kan genbruge bidragene i andre sammenhænge.

Redaktionen forbeholder sig ret til løbende at ændre betingelserne for brug af og bidrag til sitet. De nyeste og gældende betingelser er altid at finde her på siden.

Sletning af indhold

Vi forbeholder os retten til at slette indlæg uden kontakt til opretteren, hvis de ikke lever op til kravene for sitet.

Vi glæder os til dit bidrag!

Tilbage til forsiden