Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar
Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål her, er du meget velkommen til at skrive til redaktionen

Hvad har motivationen været for at lave en Danmarkskanon?
Den nye Danmarkskanon er et dannelsesprojekt, der skal skabe debat og bevidsthed om, hvad vi er rundet af. Ikke fordi vi er bedre end andre, men fordi vi skal kende os selv og vores forudsætninger. Vi skal styrke vores kulturelle bevidsthed og identitet. Vi må være tydeligere, når det gælder det, der er vigtigt for os i det danske samfund.

Der er allerede én kulturkanon – hvad skal vi med en ny Danmarkskanon?
Den kulturkanon, der udkom i 2006, er en ‘værkkanon’, der opstiller lister over de fysiske kunstværker, som en række ekspertudvalg har udpeget som de vigtigste. Danmarkskanonen skal indeholde den såkaldte immaterielle kulturarv. Det vil sige de væsentligste begivenheder, værdier og traditioner med videre, som vi er formet af og ønsker at bringe med os i fremtiden, og som ikke er fysiske, som værker er.

Hvad vil det sige at være formet eller rundet af noget?
De begivenheder, værdier og traditioner osv., som efterlyses, er dem, som har haft væsentlig betydning for den måde, vi er på i Danmark. Alt det, som vi bare gør, uden at tænke over det. Hvad kommer det af?

Hvad er processen for indsamlingen af forslag til Danmarkskanonen?
Først skal alle, der har interesse, indsende deres motiverede forslag til, hvad de synes bør være en del af en Danmarkskanon. Når indsamlingen af forslag er slut til oktober/november, vil en række kuratorer udpeget af kulturministeren udvælge en bruttoliste af forslag, som derefter sættes til afstemning blandt befolkningen. Alle forslag på denne bruttoliste vil skulle præsenteres, forklares og begrundes enten af kuratorer eller andre relevante eksperter. Inddragelsen af kuratorerne skal sikre en kvalificering af kanonens indhold og relevans ud fra et mere fagligt synspunkt. De overordnede kriterier for udvælgelsen til bruttolisten er:

  1. Forslaget skal kunne betegnes som immateriel kultur; f.eks. en historisk begivenhed, en tradition, en bevægelse eller en værdi.
  2. Forslaget skal kunne begrundes historisk og have betydning for mange mennesker i Danmark.
  3. Forslaget skal have nutidig og fremtidig relevans for befolkningen i Danmark.

Hvor skal jeg sende mit forslag til Danmarkskanonen hen?
Indsamlingen af forslag foregår her på hjemmesiden og ved fysiske debataktiviteter rundt omkring i landet i efteråret 2016. Du sender dit forslag ved at besvare spørgsmålet her på hjemmesiden, via Facebook, Instagram eller Twitter (brug hashtagget #DKkanon). Alle forslag skal begrundes/motiveres.

Bertel Haarder siger, der skal være en folkelig debat – hvor foregår den? Alle, der afholder arrangementer, der har relation til Danmarkskanonen, kan få deres arrangement på arrangementlisten her. Men prøv også at tjekke facebookprofilen ‘Danmarkskanon’, dér foregår også en del debat. Du er selv med til at skabe debatten.

Hvad skal Danmarkskanonen bruges til?

Danmarkskanonen skal bruges til det, folk har lyst til at bruge den til, men muligvis kan den bruges til:

  • at inspirere materialet til indfødsretsprøven 2017
  • at inspirere det danske bidrag til UNESCOs immaterielle kulturarvsliste
  • at indgå fremadrettet som tema i undervisningsforløb i gymnasier/folkeskole/højskoler – f.eks. via en applikation til mobiltelefoner/iPads.