Annette Heick

For Annette Heick er vores humor i Danmark noget helt særligt. Se i videoen, hvorfor hun synes, humor skal med i Danmarkskanonen.

Abdel Aziz Mahmoud

For Abdel Aziz Mahmoud har public service været kanalen ind til det danske samfund. Derfor synes han, at licenstanken skal med i Danmarkskanonen.

Jens Christian Grøndahl

Jens Christian Grøndahl foreslår det danske sprog. Uden sproget var der ingen dansk kultur, og uden sproget var kulturen et lukket kredsløb fremfor at være et åbent blik.

Farshad Kholghi

Farshad Kholghi synes, at det frie ord har skabt de gode bevægelser og værdier, vi har i Danmark. Derfor mener han, at ytringsfriheden skal med i Danmarkskanonen.

Paula Larrain

De tre F’er: Forsamlingshusene, folkeoplysningen og foreningslivet. Paula Larrain mener, det er ærkedanske og utrolig positive ting, der også har betydet meget for hende personligt.

Morten Stig Christensen

Morten Stig Christensen synes, foreningslivet skal med i Danmarkskanonen. Gennem sin deltagelse i foreningslivet har han mødt en masse mennesker, der har inspireret ham til at gøre en forskel.

Lars Henriksen

Lars Henriksen synes, at LGBT-bevægelsen skal med i Danmarkskanonen, fordi den er et godt eksempel på de værdier, der er vigtige i den danske kultur: åbenhed, solidaritet, accept og tolerance.

Rushy Rashid Højberg

Grundlovens værdier er de vigtigste danske værdier, mener Rushy Rashid Højberg. Derfor synes hun, at grundloven skal med i Danmarkskanonen.

Geeti Amiri

For Geeti Amiri er den danske litteraturhistorie vigtig for ligestillingskampen i minoritetsmiljøerne. Derfor synes hun, at litteraturhistorien skal med i Danmarkskanonen.

Pernille Drost

Pernille Drost foreslår det danske folkebibliotek, fordi er en rigtig god tanke. Det er her, vi alle kan låne den litteratur og få den viden, vi har lyst til og brug for.

Michael Böss

For Michael Böss er Højskolesangbogen et tegn på, at man godt kan være med i et fællesskab, selv om vi er mangfoldige.

Jørgen Carlsen

Jørgen Carlsen vil gerne slå et slag for den danske folkehøjskole, hjemsted for den demokratiske samtalekultur. Hør i videoen, hvorfor det er vigtigt at tale sammen.

Olav Hesseldahl

Olav Hesseldahl anbefaler Roskilde Festivalen, fordi det gør den danske ungdom til bedre mennesker at deltage. Hør hvorfor i videoen.

Bjarke Møller

Bjarke Møller synes, at foreningslivet skal med i Danmarkskanonen, fordi det er samlingspunkt for sport og frivillighed på tværs af klasser og kulturskel.

Anne Knudsen

Anne Knudsen synes, at Grønland og den Nordatlantiske historie skal med i Danmarkskanonen, bl.a. fordi det er historien om, hvorfor Danmark overhovedet findes.

Inge Adriansen

Inge Adriansen peger på værdien lighed, fordi lighed fremmer tillidskultur og sammenhængskraft. Samtidig giver en høj grad af lighed bedre muligheder for mobilitet og øger den enkeltes muligheder for at udvikle sig.

Liv Thomsen

Liv Thomsen foreslår bibliotekerne, fordi de er udtryk noget grundlæggende, vi har bygget det danske samfund på: Solidaritetsfølelse, og idéen om at de stærkeste skuldre skal bære de tungeste byrder.

Mikkel Vinther

For Mikkel Vinther er hygge det grundstof, Danmark er bygget på.
Med hygge kan man tage forskellighederne ud af rygsækken.

Nadja Pass

Nadja Pass vil gerne hylde troen på, at demokratiet stadig fungerer, og at de fleste af os gerne vil deltage i det.

Svante Lindeburg

Svante Lindeburg vil gerne have den danske antiautoritetstro med i en kanon.
Fordi det at bryde reglerne gennemsyrer Danmark fra Christiania til Christiansborg.

Mads Mordhorst

Andelsbevægelsen skal med i Danmarkskanon, fordi historien om den minder os om, at vi i Danmark ikke bare skaber os selv, men at det sker i samspil med omverden. Det er vigtigt at huske på i dag – i den globaliserede verden, vi er en del af.