menu alle værdier
Læs mere

Foreningsliv og frivillighed

En forening er en sammenslutning af personer, der har et fælles formål. De sidste tre årtier af 1800-tallet kaldes ofte ”foreningstiden”, fordi det var i den periode, at der blev oprettet et stort antal foreninger i hele landet. Traditionen går tilbage til 1700-tallets patriotiske selskaber og 1800-tallets gudelige forsamlinger, men udviklede sig især med den liberale samfundsmodels opdeling i stat, marked og civilsamfund.

Foreningsliv kan ikke adskilles fra frivillighed, for uden frivillige kan foreninger ikke eksistere. Det gælder dem, der sidder i bestyrelsen, fungerer som trænere, undervisere og arrangører, eller dem der bare bager en kage en gang imellem. Nogle undersøgelser viser, at tilslutningen til frivilligt engagement er faldende i de yngre generationer, mens andre peger på, at det blot antager nye former.

Foreningsliv og frivillighed

Colourbox

Foreningerne er udbredt i både land og by, og de dækker hele spektret af interesser: fra idrætsklubber, kulturelle foreninger og velgørenhed til grundejerforeninger, andelsforeninger og politiske foreninger. Nogle foreninger samler mennesker på tværs af alle samfundsgrupper og i alle aldre, mens andre samler en lille interessegruppe om et snævert formål. Mange giver udtryk for, at foreningslivet – om det var fodboldklubben, spejdertroppen eller amatørteatergruppen – har været med til at forme dem som mennesker i deres barndom og ungdom og givet dem en grundlæggende forståelse af fælleskab og aktiv samfundsdeltagelse.

Det særlige ved foreningslivet i Danmark er dets tætte samspil med det offentlige. Foreninger er selvstændige, men mange støttes af offentlige midler.

Derfor er foreningsliv og frivillighed vigtige for fremtiden:
Frivillighed og foreningsliv betragtes ofte som centrale – og positive – elementer i det danske samfund, fordi de bidrager til at lære om fællesskab, deltagelse, samarbejde, selvstændighed, lighed og oplysning. Foreninger spiller en stor rolle for udviklingen af et aktivt civilsamfund og for at fremme mødet mellem mennesker fra forskellige dele af samfundet. Foreningsliv og frivillighed er bærende elementer i f.eks. idrætsklubber, spejderne, festivalkultur, forsamlingshuse og i nye tiltag som Ungdommens folkemøde og Venligboerne.

Se eksempler på befolkningens forslag om denne samfundsværdi

Den kristne kulturarv

Det danske sprog

Foreningsliv og frivillighed

Frihed

Frisind

Hygge

Kønsligestilling

Lighed for loven

Tillid

Velfærdssamfundet