menu alle værdier
Læs mere

Frihed

Der er en gammel europæisk tradition for at hævde, at skandinaverne i middelalderen var mere frie end andre europæere. Selve ideen om, at borgerne har ret til frihed, stammer dog fra en langt senere periode, nemlig fra oplysningstiden.

Siden den britiske filosof John Stuart Mill i 1800-tallet formulerede den vestlige verdens grundlæggende ideer om frihed, har der været udbredt enighed om, at der er tre områder, hvor borgerne bør nyde fuld frihed. For det første i spørgsmål, der angår vores personlige bevidsthed, dvs. at der bør være tanke-, tros- og samvittighedsfrihed. For det andet i spørgsmål vedrørende vores personlige smag og interesser. Og for det tredje må vi som borgere have frihed til at organisere os for at fremme vores interesser, så længe det sker på frivillig basis og ikke er til skade for andre. Forsamlingsfriheden gælder f.eks. politiske partier, interesseorganisationer, foreninger og religiøse samfund.

Blandt de uomgængelige frihedsrettigheder er ytringsfriheden, dvs. vores ret til at udtrykke os offentligt uden at blive censureret. Princippet om ytringsfriheden opstod i Danmark allerede i midten af 1700-tallet men blev først grundlovssikret i 1849. Loven sætter dog grænser for, hvad man kan tillade sig at sige eller skrive offentligt. Hvis man f.eks. fornærmer et andet menneske groft offentligt, kan man risikere at blive stævnet i en injuriesag. Og hvis man skriver noget, der truer andre menneskers eller landets sikkerhed, kan man blive tiltalt ved domstolene og idømt en straf.

Frihed

Colourbox

Frihed er blandt andet formuleret sådan i forslagene til Danmarkskanonen:

‘Ytringsfriheden – fordi den er grundlaget for et velfungerende samfund og for, at der er plads til de mange forskellige mennesker, der bor i Danmark.

 ‘I Danmark har vi frihed og mulighed til at være den, vi har lyst til at være; tænke, som vi vil; ytre os, som vi vil; klæde os, som vi vil; og have de værdier, som vi vil. Derfor er det ikke en ulempe, at vi er et multikulturelt samfund, hvor der er plads til alle.’

Derfor er den vigtig for fremtiden:

Den enkeltes frihed er en fundamental værdi i et liberalt demokrati som det danske. Derfor har staten en forpligtelse til at beskytte de såkaldte frihedsrettigheder, bl.a. ytringsfrihed og religionsfrihed (jf. retsstaten). For at sikre, at friheden udfolder sig til samfundets gavn og ikke skader andre, har staten dog ret til at begrænse den. Landets borgerere nyder friheden under ansvar, men har en forpligtelse til at sige fra, hvis de skønner, at begrænsninger på friheden er urimelige og skader samfundet. Derfor vil det også i fremtiden være centralt for det danske samfund at holde frihedsidealet i hævd og håndtere balancen mellem frihed og ansvar for egne handlinger.

Se eksempler på befolkningens forslag om denne samfundsværdi

Den kristne kulturarv

Det danske sprog

Foreningsliv og frivillighed

Frihed

Frisind

Hygge

Kønsligestilling

Lighed for loven

Tillid

Velfærdssamfundet