menu alle værdier
Læs mere

Lighed for loven

”Med lov skal man land bygge”, står der som motto på Københavns Byret. Oprindelig stammer citatet fra Jyske Lov fra 1241, men det betyder ikke, at Danmark siden middelalderen har været en retsstat. I sig selv viser navnet ”Jyske Lov”, at det nok ikke har været en lov for hele riget, og dertil kommer, at loven hverken i indhold eller praksis var tilstrækkelig til at udgøre fundamentet for en retsstat.

Det er først med vedtagelsen af Grundloven i 1849, at de to formelle grundprincipper for en retsstat opfyldes. Det første er, at selv lovgiverne er bundet af loven. Dette ligger bl.a. i grundlovens tredeling af magten i lovgivende, dømmende og udøvende.  Det andet grundprincip er, at alle er lige for loven. Det betyder, at man har samme retsstatus uafhængigt af køn, religion, og om man rig eller fattig.

Retsstaten

Colourbox

At Danmark er en retsstat, tages af mange danskere for så givet, at de ikke tænker over det. Men hvis man ser rundt i verden, så bliver det klart, at retssikkerheden langtfra er givet i alle lande.

Retsstaten er en vigtig del af det danske samfunds skelet, men den får først kød og blod, når befolkningen har tillid til og tro på, at retssystemet fungerer, og at alle også i praksis er lige for loven. Når den tillid er til stede, er retsstaten med til at skabe og understøtte en række andre værdier i det danske samfund som tillid, tryghed, demokrati, lav grad af korruption og lav magtdistance.

Derfor er den vigtig for fremtiden:

Lighed for loven er en værdi, der også i fremtiden skal værnes om. Den er en af samfundets grundlæggende spilleregler. For den enkelte giver den en stor tryghed i dagligdagen, og for samfundet medfører den en lang række fordele, som f.eks. tillid og lav grad af korruption. Retsstatsprincipperne vil samtidig være vigtige at bevare i et samfund præget af global handel og konkurrence. De gør det eksempelvis lettere at tiltrække investeringer, eftersom sikkerhed, stabilitet og lav grad af korruption er afgørende for investorer og handelspartnere.

Se eksempler på befolkningens forslag om denne samfundsværdi

Den kristne kulturarv

Det danske sprog

Foreningsliv og frivillighed

Frihed

Frisind

Hygge

Kønsligestilling

Lighed for loven

Tillid

Velfærdssamfundet