menu alle værdier
Læs mere

Tillid

Det danske samfund er et udpræget tillidssamfund og har sandsynligvis været det gennem århundreder, idet tilliden bygger på normer og skikke, der går tilbage til tiden før det moderne industrisamfund. Tillid er udtryk for en fællesskabsfølelse, der går på tværs af samfundets skel. Tillid kommer til udtryk i den gamle vending: ”Et ord er et ord”. I hverdagen møder man den f.eks. i små vareboder langs vejen, hvor man forventes at betale for det, man tager, eller på folkebiblioteker med ubemandet åbningstid, hvor brugerne selv skal registrere deres lån. 

Både hvad angår borgernes tillid til hinanden og deres tillid til staten og de offentlige institutioner, ligger Danmark sammen med de øvrige nordiske lande øverst i alle målinger. Ifølge den seneste danske forskning svarer godt tre fjerdedele af alle danskere ja til, at de i almindelighed stoler på de fleste mennesker, mens svaret i andre europæiske lande ligger på omkring en fjerdedel.

I Danmark forventer man, at en anden person eller en offentlig ansat vil overholde normen om ikke at snyde, selv hvis han eller hun ser en fordel for sig selv ved det.

Tillid

Colourbox

Der er forskellige forklaringer på, hvordan tillid opstår i et samfund. De kan alle bidrage til en forståelse af, hvorfor Danmark har et højt tillidsniveau. For det første kan tilliden skyldes, at mange stadig lever i tætte sociale netværk og har mange mellemmenneskelige kontakter. For det andet kan den skyldes den måde, samfundet er indrettet på. Offentlig korruption er så godt som udryddet, der er udviklet retfærdige og tryghedsskabende institutioner, og der findes kun en moderat grad af social ulighed. For det tredje kan tilliden skyldes kulturelle faktorer: Tillid er noget, den enkelte kan tilegne sig som barn og ung i hjemmet, skolen og de andre fællesskaber, han eller hun er med i.

Tillid kræver et understøttende miljø, altså en tillidskultur. Tillidskulturen kan undermineres og gå til. Da tilliden er en del af nedarvede vaner og omgangsformer, kan det være svært at genopbygge den.

Derfor er den vigtig for fremtiden:

Et højt tillidsniveau har en kolossal værdi for et samfund – socialt, politisk og økonomisk. Det skaber en offentlig kultur præget af gensidighed og samarbejde samt forpligtelse over for fælles love og aftaler. En høj grad af tillid vil være en grundpille i et effektivt og relativt ubureaukratisk samfund. Tillid er med til at skabe trivsel, tryghed og troværdige relationer mellem mennesker og får samfundslivet til at fungere lettere.

Se eksempler på befolkningens forslag om denne samfundsværdi

Den kristne kulturarv

Det danske sprog

Foreningsliv og frivillighed

Frihed

Frisind

Hygge

Kønsligestilling

Lighed for loven

Tillid

Velfærdssamfundet